Har du spørgsmål, så kontakt os på

3918 0875

Kronebehandling

Hvorfor får man en kronebehandling?

Der kan være forskellige årsager til, at det kan være nødvendigt, at få en kronebehandling.
De mest typiske årsager skyldes, at man tygger i noget hård og knækker en tand.
En anden hyppig årsag, er i forbindelse med at man falder eller dyrker sport, hvorefter en
tand knækker eller revner. Derudover kan det også være, at tanden er rodbehandlet, og
derfor er svagere, end en naturlig tand, der ikke har fået kronebehandling.

Den efterfølgende kronebehandling er ganske enkelt med til at styrke tanden, der varer mange år

Tandkroner:

I Tandkunsten anbefaler vi kroner til de tænder, der er vigtige for
funktion og æstetik i tandsættet.
Vi anbefaler desuden, at alle rodbehandlede tænder behandles med krone.
Se forklaringen under rodbehandlinger.
En tandkrone er en individuelt fremstillet omsluttende restaurering,
der sikrer tanden styrke. Kronen passer perfekt til nabotænderne og den
modstående tand, som den tygger sammen med.
Kronen kan efter cementering, betragtes som en helt ny tand.

Hvad er tandkroner?

Tandkroner kan sammenlignes med en meget stærk og individuelt fremstillet
hætte, som omslutter og dækker hele tanden. Tandkroner dækker og omslutter
den naturlige tand og derved beskytter kronen mod skader.
Risikoen for at tænder med kroner knækker, er minimal.
Tandkroner bliver lavet i guldlegering, porcelæn eller en kombination af
guld og porcelæn.
Til de bageste kindtænder, hvor tyggetrykket er større end i fronten, er
guldkroner de stærkeste og mest holdbare.
For nogle er guldkroner kosmetisk uacceptabelt og i dette tilfælde, kan man
dække guldet med et lag porcelæn, så tandkronen kommer til at ligne naturlige tænder.

Til fortænder, hvor tyggetrykket ikke er stort, vælges ofte kroner i rent
porcelæn. Kroner fremstillet i rent porcelæn er meget flotte og stort set
umulige at skelne fra naturlige tænder. Selv på tæt hold.
Til tænder som er knækkede eller rodbehandlede anvendes en stiftopbygning
under kronen.

Hvordan fremstilles en tandkrone?

For at fremstille en tandkrone skal tandlægen slibe tanden til. Dette vil
oftest foregå under lokal bedøvelse. Når tanden er slebet til, skal der tages aftryk.
Der skal tages 3 aftryk: et af selve den tand kronen skal fremstilles til, et
af de modstående tænder og endelig et af sammenbiddet mellem de modstående tænder.
Disse aftryk sendes til tandteknikeren, som ud fra aftrykkene kan fremstille en
præcist tilpasset krone.
Alle kroner cementeret i Tandkunsten, er fremstillede hos danske tandteknikere,
medlem af Branche Foreningen: Danske Dental Laboratorier.

Hvor lang tid tager det at få fremstillet en tandkrone?

I Tandkunsten får du to tider hos din tandlæge.
Første besøg hvor tanden røntgenfotograferes, bedøves, tilslibes og der tages
aftryk, samt andet besøg til at cementere kronen.

Hvornår anvendes tandkroner?

I de fleste tilfælde anvendes tandkroner til at beskytte og forstærke
svækkede og knækkede tænder. Altså for at opnå en større styrke af tænderne
og dermed en bedre funktion. Der vil typisk være tale om tænder, som er
meget udborede med større fyldninger eller tænder som er rodbehandlet.
Tandkroner kan også anvendes til at opnå en bedre æstetik. I disse tilfælde
vil der typisk være tale om mindre pæne fortænder eller kindtænder med større
ældre fyldninger.
Skal der laves fortænder, skal du i de fleste tilfælde, ind til vores
tandteknikkers laboratorium, for at få foretaget en farveprøve, så krones
farve bliver helt perfekt og at kronen passer til de omkring stående tænder.

 

Komplikationer med tandkroner?

Generelt er der meget få komplikationer forbundet med krone behandling.
Det er normalt, at tænder som har fået kroner kan være ekstra følsomme
for kulde og varme i de første måneder efter behandlingen. Tilstanden kan
være ubehagelig, men kræver ingen behandling og går i sig selv.

Garanti på tand kroner

Der ydes 7 års garanti på kroner i Tandkunsten. Herved forstås at kronen
afskrives over 7 år, dvs. at hvis kronen går i stykker efter 3½ år og ikke
kan sættes på igen, bliver den nye krone lavet til halv pris. Det er en
forudsætning, at der ikke er tale om udefra kommende faktorer som f.eks.
sygdom, ulykke, medicinsk behandling, manglende renholdelse eller anden misligholdelse.
Garantien bortfalder, hvis de halvårlige tandeftersyn ikke overholdes.
Garantiordningen kommer sjældent til anvendelse, da alle kroner generelt
udviser meget lang holdbarhed. Som udgangspunkt kan forventes, at kroner
kan sidde i munden meget længe.