CO2 neutral hjemmeside

Vores hjemmeside er CO2 neutral. Det vil sige, at den CO2-udledning og de ressourcer, der anvendes på vores hjemmeside bliver kompenseret med eksempelvis:

  • Vandboringsprojekter i Afrika
  • Vindprojekter
  • Vedvarende energikilder

Vandprojekter i Afrika:
I mange områder i Afrika er vandet beskidt. Det betyder, at befolkningen derfor enten drikker beskidt vand eller bruger brænde for at koge vandet.

CO2 neutralt understøtter oprettelse af nye vandboringer og opførelse af brønde med adgang til frisk og rent drikkevand. Derved er det ikke længere nødvendigt at koge vandet, som ellers kræver store mængder brænde (hvilket gav CO2-udledning).

CO2 neutral deltagelse i projekt i Uganda og Zimbabwe har givet befolkninger i mindre byer adgang til rent drikkevand.

Ved etableringen af vandboringer anvendes der lokal arbejdskraft, som også har lokale gevinster.

Vindprojekter:
CO2 neutralt understøtter også oprettelsen af vedvarende energikilder såsom nye og mere effektive vindmøller.

Dette gør CO2-neutral i lande, hvor de vurderer, at der er reel effekt af denne udbygning af vedvarende energi. Senest har de medvirket til opførelsen af vindmøller i Tyrkiet, der producerer klimavenlig energi. Disse projekter er også godkendt og verificeret af Gold Standard.

Vedvarende energikilder:
Som supplement til ovenstående klimaprojekter, er CO2 neutralt også involveret i opførelse af nye, vedvarende energikilder, som ikke verificeres af Gold Standard, men som opstilles i Danmark.

Disse projekter indregner de ikke i deres CO2-regnestykke, da der altid vil være begrundet tvivl om, hvorvidt VE-anlæggene ville have været opsat uden deres involvering. Men da CO2 neutralt gerne direkte vil medvirke i at omstille energiproduktionen, vurderer de, at disse projekter er vigtige.

CO2 neutralt har indtil videre været med i Hvidovre Vindmøllelaug og vindmøllerne ved Uhre Vindmøllelaug.

CO2 neutralt er på trapperne med en større involvering i et nyt VE-projekt, som vi forventer at kunne offentliggøre senere i 2020 på deres hjemmeside. Af hensyn til myndighedsgodkendelser og endelig projektetablering kan de ikke offentliggøre denne medvirken før projektet er lidt længere fremme.

Afkast fra CO2 neutralt VE-anlæg reinvesteres i nye projekter. De sørger for, at der i projekterne er tænkt på, at VE-anlægget også skal tages ned, den dag værdien er 0 og VE-anlægget ikke længere producerer.

Win-Win
CO2 neutralt har i fællesskab skabt en ægte win-win-situation, hvor både klimaet, den udfordrede lokalbefolkning og hele netværket af deltagere tilgodeses.

Jo længere tid vi deltager, og jo flere deltager der kommer med i projektet, desto stærkere bliver både ikonet, online-netværket og dermed også vores styrke på internettet.CO2 neutralt vil derfor opfordre til at sprede budskabet om initiativet til CO2neutraliseringen af hjemmesider.

Se vores certifikat på ingenco2.dk.

Vi går forrest for miljøet

Tandkunsten kan som de eneste tandlæger i Danmark tilbyde dig miljøvenlig behandling af dine tænder. Det betyder, at vi har ændret en række produkter og arbejdsgange for ikke at udsætte dig eller vores klode for unødvendig kemi og mikroplastik.

Vi sorterer og skiller alt vores affald, vi har intet madspild til frokost, vi handler økologisk, fairtrade og Svanemærket - og så arbejder vi hele tiden på at blive endnu bedre. På den måde er både miljø, sundhed og kvalitet i højsædet, når vi behandler dig.

Læs mere om, hvad vi gør for miljøet - og hvorfor - lige her.