Har du spørgsmål, så kontakt os på

3918 0875

Dårlig ånde

Blig klogere på dårlig ånde

Dårlig ånde kan skyldes forskellige årsager. En ubehandlet parodontose, betændelse på svælg eller tænder eller stamme fra maven. Den hyppigste årsag er dog bakterier der lever på tunges bagerste del og som producerer svovldampe. Bakterierne lever dybt i tungens fuger og kan være svære at fjerne.

Mundhulen er det sted i kroppen hvor der flest forskellige bakterier samlet på et lille afgrænset område.

For at komme af med den dårlige ånde skal disse bakterier væk. Dårlig ånde er ikke en sygdom, men en lidelse.

En måde at komme af med den svovlproducerende bakterie, er at tilføre positive bakterier i disse tungefuger. Der vil dog altid være bakterier i tungefugerne, det kan ikke undgås.

Tandkunsten er forhandler af en positiv bakteriekultur, som hedder Prolacsan. Prolacsan er en sugetablet som tages dagligt inden sengetid.

Tandkunsten hjælper de positive bakterier med at vinde.